ಹಿತವಚನಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತದೆ,ಅಷ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆದರಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.!

ಅದು ಎದುರಾಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅರಿತು,ಮೇಲಬೀಳಲು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ ಒಂದು ತಂತ್ರ !
***ಭಾವಪ್ರಿಯ***

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು