ಕನ್ನಡ ಕೊಲೆಗಡಕರು

ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಾ ನಿನ್ನ ಕವನ
ವಾಚಿಸಿ ಖುಶಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು...
ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯದವರು
ವಾಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕವನವ ಅವಮಾನಿಸುತಿಹರು
ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ
ತಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಎನ್ನುತಿಹನು
ಮತದ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕವನವ
ಹರಕು ಮುರುಕು ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದನು
ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು...
ಹುಚ್ಚು ಮಂಗ್ಯಾ ಹಂತವನು
ದೇಶಾನ ಆಳೊ ನೆಪದಾಗ
ನನ್ನ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಕೊಂದನು...!

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ


ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ
ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ
ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ
ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ
ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ
ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸುಗ್ಗಿ
ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಮನುಜನ ಬೆವರಿಗೆ
ಫಲ ತಂದಂತ ಸುಗ್ಗಿ
ಚಳಿಗೆ ಮರಗಿದ ಬೆಳೆಗೆ
ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸೂರ್ಯನ ಸುಗ್ಗಿ
ಆಚರಿಸುವ ಬಾರಾ ಸುಗ್ಗಿ
ಸವೆದು ಸಿಹಿ ಹುಗ್ಗಿ

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ಅವಳು ನನ್ನೋಳಗೆ..


ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಹಣೆತೆಗೆ
ಅವಳೇ ಬೆಳಗುವ ದೀಪ
ನನ್ನ ಬಾಳ ಹಾಡಿಗೆ
ಅವಳದೇ ಪದಗಳ ಸ್ವರೂಪ
ನನ್ನ ಬಳಲಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ಅವಳದೇ ನಿರಾಳದ ಲೇಪ
ನನ್ನ ಮನದ ಕಾರಂಜಿಗೆ
ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೇರಕ
ನನ್ನ ಮಿಡಿವ ಚಿತ್ತಕೆ
ಅವಳ ಚಿಲಿಮೆಯೇ ಅನುರಾಗ
ಬಯಸಿದಂತೆ ಪಡೆದಿರುವೆ
ಕರುಣಿಸಿದಾತನು ಭಗವಂತ
ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ನಾ ಒಲ್ಲೆ

ನನ್ನ ಮನೆ ಈಗ ಬೃಂದಾವನ 

ಹೊಸದು

ಬದಲಾದ ವಸಂತ
ಈ ವರುಷ ಹೊಸದು
ಈ ಬದುಕು ಹೊಸದು
ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕನಸ್ಸು
ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹುರುಪು ನನ್ನದು !

ಮೂಢೆ

ಅವಳಿಗೇಕೋ ಅನುಮಾನ
ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ವಿರಳ..
ಅವಳಿನ್ನೂ ಮೂಢೆ,
ಅರೆತಿಲ್ಲವಳು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳ !!

ಚುಟುಕ

ನಾ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ
ಅಂತಾಳ ನಾ ಒಲ್ಲೇ,... ನಾ ಒಲ್ಲೇ..!
ಬಯಸದೇ ನೀಡುವಳು
ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ನಗುವ ಮೊಲ್ಲೆ..!!

ಚಳಿಗಾಲ

ಲೇಖನಿಗೂ ಇಂದು ತಟ್ಟಿದೆ,
                                    ಚಳಿಯ ತಂಪು
ಮರಗಟ್ಟಿರುವುದು ನನ್ನ,
                                    ಲೇಖನಿಯ ಇಂಕು !

ವಿರಹದ ಬೇಗೆ

ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ವಿರಹದ ಒಪ್ಪುಗೆಗೆ..
ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಮಡದಿ ಬಿಗಿಬೆಚ್ಚನೇಯ ಅಪ್ಪುಗೆ !!

ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯ

ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು...
ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ,
ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯ,
ನೀಡುವನು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಳದನೆಗೆ !!

ಕನ್ನಡ ಕೊಲೆಗಡಕರು

ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಾ ನಿನ್ನ ಕವನ ವಾಚಿಸಿ ಖುಶಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು... ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯದವರು ವಾಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕವನವ ಅವಮಾನಿಸುತಿಹರು ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ತಾನು ಕ...