ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ


ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ
ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ
ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ
ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ
ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ
ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸುಗ್ಗಿ
ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಮನುಜನ ಬೆವರಿಗೆ
ಫಲ ತಂದಂತ ಸುಗ್ಗಿ
ಚಳಿಗೆ ಮರಗಿದ ಬೆಳೆಗೆ
ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸೂರ್ಯನ ಸುಗ್ಗಿ
ಆಚರಿಸುವ ಬಾರಾ ಸುಗ್ಗಿ
ಸವೆದು ಸಿಹಿ ಹುಗ್ಗಿ

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ಅವಳು ನನ್ನೋಳಗೆ..


ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಹಣೆತೆಗೆ
ಅವಳೇ ಬೆಳಗುವ ದೀಪ
ನನ್ನ ಬಾಳ ಹಾಡಿಗೆ
ಅವಳದೇ ಪದಗಳ ಸ್ವರೂಪ
ನನ್ನ ಬಳಲಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ಅವಳದೇ ನಿರಾಳದ ಲೇಪ
ನನ್ನ ಮನದ ಕಾರಂಜಿಗೆ
ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೇರಕ
ನನ್ನ ಮಿಡಿವ ಚಿತ್ತಕೆ
ಅವಳ ಚಿಲಿಮೆಯೇ ಅನುರಾಗ
ಬಯಸಿದಂತೆ ಪಡೆದಿರುವೆ
ಕರುಣಿಸಿದಾತನು ಭಗವಂತ
ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ನಾ ಒಲ್ಲೆ

ನನ್ನ ಮನೆ ಈಗ ಬೃಂದಾವನ 

ಹೊಸದು

ಬದಲಾದ ವಸಂತ
ಈ ವರುಷ ಹೊಸದು
ಈ ಬದುಕು ಹೊಸದು
ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕನಸ್ಸು
ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹುರುಪು ನನ್ನದು !

ಮೂಢೆ

ಅವಳಿಗೇಕೋ ಅನುಮಾನ
ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ವಿರಳ..
ಅವಳಿನ್ನೂ ಮೂಢೆ,
ಅರೆತಿಲ್ಲವಳು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳ !!

ಚುಟುಕ

ನಾ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ
ಅಂತಾಳ ನಾ ಒಲ್ಲೇ,... ನಾ ಒಲ್ಲೇ..!
ಬಯಸದೇ ನೀಡುವಳು
ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ನಗುವ ಮೊಲ್ಲೆ..!!

ಚಳಿಗಾಲ

ಲೇಖನಿಗೂ ಇಂದು ತಟ್ಟಿದೆ,
                                    ಚಳಿಯ ತಂಪು
ಮರಗಟ್ಟಿರುವುದು ನನ್ನ,
                                    ಲೇಖನಿಯ ಇಂಕು !

ವಿರಹದ ಬೇಗೆ

ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ವಿರಹದ ಒಪ್ಪುಗೆಗೆ..
ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಮಡದಿ ಬಿಗಿಬೆಚ್ಚನೇಯ ಅಪ್ಪುಗೆ !!

ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯ

ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು...
ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ,
ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯ,
ನೀಡುವನು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಳದನೆಗೆ !!

ಉಸಿರುಸಿರಲಿ ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡವೇ ಹಗಲು
ಕನ್ನಡವೇ ಇರುಳು
ಕನ್ನಡವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು !

ಕನ್ನಡಿಗನ ಪಣ
ಕನ್ನಡವೇ ಪ್ರಾಣ
ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ !!

ಕನ್ನಡ

ನನ್ನ ಜಾತಿ ಕನ್ನಡ
ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಮೆರಗು
ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಕುರುಹು.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ.. ?

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ
ಬಡವರ ಬವಣೆಯ ನೀಗಿಸುವನೊಬ್ಬ

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುವರ್ಣವಾಗಿಸುವ ಸುವಿಚಾರಿ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವನೊಬ್ಬ

ಬತ್ತ ಬಿತ್ತು ಬೆವರುಳಿಸಿದವ
ರೈತ ಬಾಂದವರ ಕಣ್ಣಾಗಿದವನೊಬ್ಬ

ವಿಧ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿ
ಕಾಣದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ., ಎಂದು ಮೂಢರನ್ನಾಗಿಸಿದವನೊಬ್ಬ
  

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...