ದೀಪಾವಳಿ


ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ-ದೀಪಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ರೀತಿ
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮುತಿದೆ ಪ್ರೀತಿ
ನೀ ಬೆಳಗುತಿರು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದೇ ರೀತಿ
ಹರುಷ ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ಬಾಳು.., ನಿನ್ನಿಂದ ದಿನವೂ ದೀಪಾವಳಿ.

ಕನ್ನಡ ಕೊಲೆಗಡಕರು

ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಾ ನಿನ್ನ ಕವನ ವಾಚಿಸಿ ಖುಶಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು... ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯದವರು ವಾಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕವನವ ಅವಮಾನಿಸುತಿಹರು ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ತಾನು ಕ...