ಶುಭ ಮುಂಜಾವು


ನಸುಕು ಕಳೆಯಿತು

ಬೆಳಕು ಹರೆಯಿತು

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನಗುತಾ ನಿಂತಾ ಆ ಸೂರ್ಯ

ಅವನ ಮೊಗ ಕಾಣುತ ಅರಳಿದಳು ಕುಸುಮೆ

ತೋಟದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಮಳದ ಹಬ್ಬ

ದುಂಬಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕುಣಿತದ್ದೆ ಸದ್ದು

ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಸಾಗಲಿ ಈ ದಿನ ನೀಡುತ್ತಾ ಮುದ್ದು.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...