ಶುಭ ಮುಂಜಾವು


ನಸುಕು ಕಳೆಯಿತು

ಬೆಳಕು ಹರೆಯಿತು

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನಗುತಾ ನಿಂತಾ ಆ ಸೂರ್ಯ

ಅವನ ಮೊಗ ಕಾಣುತ ಅರಳಿದಳು ಕುಸುಮೆ

ತೋಟದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಮಳದ ಹಬ್ಬ

ದುಂಬಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕುಣಿತದ್ದೆ ಸದ್ದು

ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಸಾಗಲಿ ಈ ದಿನ ನೀಡುತ್ತಾ ಮುದ್ದು.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು