ಶುಭ ಮುಂಜಾವು


ನಸುಕು ಕಳೆಯಿತು

ಬೆಳಕು ಹರೆಯಿತು

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನಗುತಾ ನಿಂತಾ ಆ ಸೂರ್ಯ

ಅವನ ಮೊಗ ಕಾಣುತ ಅರಳಿದಳು ಕುಸುಮೆ

ತೋಟದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಮಳದ ಹಬ್ಬ

ದುಂಬಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕುಣಿತದ್ದೆ ಸದ್ದು

ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಸಾಗಲಿ ಈ ದಿನ ನೀಡುತ್ತಾ ಮುದ್ದು.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...