ಸಮರಸ ಜೀವನ


ನನ್ನ ಮನವು ನುಡಿಸುತಿರಲು ಕೊಳಲು,
ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಬಳಿ ಬಂದವಳು ಅವಳು !

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತಕ್ಕೆ ಅವಳದೇ ತಾಳ,
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳದೇ ಮೇಳ!

ಅವಳ ನೋಟಕೆ ನುಲಿದಿದೆ ನಯನ,
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಯನ!

ಜೀವ ಜೀವಗಳು ಬೆರೆಯುತಿರಲು,
ನಗೆಯು ಚಿಮ್ಮಿ ಹರೆಯುತಿದೆ ಹೊನಲು!

ಭಾವದ ರಾಗಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ,
ಹೂವು ಹಾಸುತಿದೆ ನವರಸದ ಜೀವನ !!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...