ವೇಶ್ಯೆ

ಗಂಡನಿಗೆ ವೇಶ್ಯೆಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹೆಂಗಸು ...,
ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ...., ತಾನೂ  ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯೆ ಅಂತ ಬಿಂಭಿಸಿದ್ದಳು ....!!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು