ವೇಶ್ಯೆ

ಗಂಡನಿಗೆ ವೇಶ್ಯೆಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹೆಂಗಸು ...,
ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ...., ತಾನೂ  ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯೆ ಅಂತ ಬಿಂಭಿಸಿದ್ದಳು ....!!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...