ಹಿತವಚನ

ಸಾಲಾ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಗಳಿಸಿದರೆ ಏನು ಬಂತು ,
ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವನು ನಿನ್ನ ಅಂದ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ?

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...