ಹಿತವಚನ

ಸಾಲಾ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಗಳಿಸಿದರೆ ಏನು ಬಂತು ,
ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವನು ನಿನ್ನ ಅಂದ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ?

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು