ಹಣೆಬರಹ


ಹುಡುಗನೋಡನೆ ಇದ್ದ ಗೆಳತಿಯ ಕಂಡು

ಭಲೆ ಜೋಡಿ ಎಂದರು ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲಾ !

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಮಾತು ಮೀರಲಿಲ್ಲ..,

ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಂತೆಯೇ....

ಅತ್ತ ಅವಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ,ಇತ್ತ ಇವನಿಗೂ ಖುಷಿಯಿಲ್ಲಾ !***ಭಾವಪ್ರಿಯ***

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಸು ಮೈ ಮರೆತರೂ ಇಂತಹ ಅವಗಢಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಬಿಡುವವು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕವನ.
http://badari-poems.blogspot.in/

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...