ಆ ಹೆಸರಿಗೆ .......ಕಳಂಕ ನೀನು...!!!
ತನಗಾಗಿ ಬಾಳದೆ ತನ್ನವರಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು ದೀಪ ,
ಕತ್ತಲೆಯ ಬಡಿದೋಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವುದು ದೀಪ .!
ತನ್ನನ್ನೇ ಸುಡುತ್ತಾ ತನ್ನವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ದೀಪ
ನಂಬಿ ಪ್ರೀತಿಸಿವವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ದೀಪ,
ಇದ್ದ ಮನೆಗೂ, ಹೋದ ಮನೆಗೂ, ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ದೀಪ .!
ಆ ದೀಪದ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದಂತೆ ನಿ .....,
ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿ ಬೆಳಗುವ ಬದಲು ..,
ಅಹಂಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮೆರೆದು,
ಗಂಡ, ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೋದಳು.!
ನೊಂದವರ ಶಾಪ ನಿನಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದು...!!!

ಹಸಿರು ಅಂದ ...ಹಸಿರೇ ಚಂದ ..!!
ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದೆ ಇಂದು ಜಗವೆಲ್ಲ
ಜಡಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಹನಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಹಸಿರು
ಹಸಿರು ಕೊಸರಿಕೊಂಡಂತೆ ಗದ್ದೆ ಕಣಿವೆಗಳೆಲ್ಲ
ಹಸಿರ ಉಟ್ಟ ಪೈರು , ಹಸಿರ ಹೊತ್ತ ತೇರು
ಹಸಿರ ಬಸಿರ ಜಾತ್ರೆಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆಯೆಲ್ಲ
ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು, ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಚಿ ಹಸಿರು
ಹಸಿರ ವನಶ್ರೀ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದಿಹೆಯಲ್ಲ
ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಹಸಿರ ನಡುವೆ ಕೋಗಿಲೆ ಅದು ಕೂಗುತಿಹುದು
ತಿಳಿಯ ಹಸಿರ ಗಿಳಿರಾಮ ಕೂತು ಹಣ್ಣ ಸವೆದಿಹನಲ್ಲ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಸಿರು ತಂತು ... ಇಂದು ಧರೆಗೆ, ಅಂದ ಚಂದ ..!

ಗುಲಾಬಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಯ ನಡುವೆ, ನಸು ನಗುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 
ಮಂಜು ಬಿದ್ದ ಹನಿಗೆ ಮಿಂಚಿದೆ ಕಣ್ಣ ಕಾಂತಿ.!
ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿಗಳು ನಿನ್ನ ತುಟಿ ಸವರಿದಂತೆ ..
ಮುಳ್ಳಿನ ಹಣಗೆ ನಿನ್ನ ಕೇಶ ಬಾಚಿದಂತೆ .!
ಮನದ ಭಾಷೆಯನಾಡಿ ನಿ ಹೃದಯ ಕದ್ದಂತೆ ..
ನಗುವ ಗುಲಾಬಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿ, ಕಾಯುತ ನಿಂತೆ.!  
ಕೆಂಪು ಪಕಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತೆ ..
ನವ ವಧುವು ನಿನಾಗಿ .....ನನ್ನ ಸನಿಹಕೆ ಕರೆದಂತೆ...!!!

********ಭಾವಪ್ರಿಯ *********

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು..!


ಮೇಘ ಮಾಯೆಗೆ ಒಡಲು ತುಂಬಿ, ಸಂತಸದ ಶಬ್ದ
ಜಿಣು ಜಿಣುಗೊ ಹನಿಗೆ ಇಂದು, ಜಿಣುಗೂಡೊ ಹಬ್ಬ
ಆಫೀಸಿನ ಕಾಜಿನ ಕಿಡಕೀಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಹನಿಯ ದಿಬ್ಬ .

ಸೂರ್ಯನಿಂದು, ತನ್ನ ಕೆಲಸಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಿ.!
ಭೂಮಿಗಿಂದು ಮಳೆಯ ಜೋತೆಯಲಿ, ಗಾನ ಲಹರಿ..
ಚಂದ್ರನಂತೂ ನಾಳೆಯ ತನಕ.. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಿಹಾರಿ.

ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ
ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಧಾಮ..!
ಸತಿ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾವ ಪ್ರೇಮ.

ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನದಿಂದ ಇಂದು ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲಾ ಹಸಿರು
ಧರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ನವಿರು ಹಚ್ಚನೆಯ ಚಿಗುರು
ಮನವು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡಿದೆ ಕಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು..!

- ಭಾವಪ್ರಿಯ

ಸೌಂದರ್ಯ ನಶಿಸುವ ತನಕ .......!


ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚು ಮೊಸಮಾಡಿತು
ನಗುವ ಅಂಚು ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂದಿತು
ಮೋಹಿನಿಯ ಮಾಟವದು
ತಿಂಗಳು ಕಳಿದಂತೆ ಜಾರಿತು
ವರ್ಷ ತುಂಬದೆ ಹಾರಿತು
ಧನ ಪಿಶಾಚಿ ಅದು
ಮೋಹ ವಂಚಕಿ ಅವಳು
ಕಾಮ ಅವಳ ಕಿಚ್ಚು
ಸೌಂದರ್ಯ ನಶಿಸುವ ತನಕ
ಮೂಡಲಾರದು ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವು ..!

ಕನ್ನಡ ಕೊಲೆಗಡಕರು

ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಾ ನಿನ್ನ ಕವನ ವಾಚಿಸಿ ಖುಶಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು... ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯದವರು ವಾಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕವನವ ಅವಮಾನಿಸುತಿಹರು ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ತಾನು ಕ...