ಒಂದು ಸಲಾ ಕಾಣಿಸು ಬಾರೆ
ಮುಂಜಾವಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳೆಯುತ್ತ
ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತ
ಎಲ್ಲೋ ಇರಬಹುದು ಅವಳು ...
ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ...
ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮಂದಹಾಸ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸಲಾ ಕಾಣಿಸು ಬಾರೆ ...!

ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬಂದೆ ನಿ..
ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಒಲುಮೆಯ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವೆ
ಕಣ ಕಣ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ
ಮಂಕು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಬೇಡ , ಒಂದು ಸಲಾ ಕಾಣಿಸು ಬಾರೆ...!

ದಣಿದೆನೆಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ರಿಸಿದೆನು
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ನಿ ಕೆಡಸುವೆಯೇನು ?
ಓಡಬೇಡ ನಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ... ಓ ನಲ್ಲೆ
ನಿನ್ನ ತುಂಟತನವ ಸಹಿಸಲು ನಾ ಒಲ್ಲೆ...
ಬಿಗಿದಪ್ಪುವೆ ಬಾರೆ ನಿನ್ನ , ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲಾ ಕಾಣಿಸು ಬಾರೆ..!

ಮರಳಿ ಬಾ ಗೂಡಿಗೆ...!ಮುಪ್ಪಿನಲಿ ಮಂಕಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಿತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ
ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳ ನೆನೆಯುತ
ವಿರಹದೇ ಕಳೆಯುತಿವೆ ಮುಪ್ಪಿನ ದಿನಗಳು ...!

ಹಾರುವದ ಕಲಿತ ಮರಿಹಕ್ಕಿ
ಹೊಸದೊಂದು ಗೂಡ ಕಟ್ಟಿ
ಅದರ ಪೋಷಣೆಯಲಿ
ತವರ ಗೂಡ ಮರೆತಿಹರು...

ತವರೂರ ಗೂಡದು
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಕಾದಿಹುದು...
ಮರಳಿ ಬರಲಿ ಮರಿಹಕ್ಕಿಗಳು....ಕಿಚಿ ಪಿಚಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ .
ನಿಮ್ಮಯ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಇದಿರು ನೋಡುತಿಹುದು...

ಮುಪ್ಪಿನಾವಸ್ಥೆಯಲಿ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಡುವಂತಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಲ್ಲೇ ನಲಿವು ಕಾಣಲು
ಹವಣಿಸುತ ಕರೆದಿಹರು .....ಮರಳಿ ಬಾ ಗೂಡಿಗೆ,
ಮರಳಿ ಬಾ...!!!

ಕನ್ನಡ ಕೊಲೆಗಡಕರು

ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಾ ನಿನ್ನ ಕವನ ವಾಚಿಸಿ ಖುಶಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು... ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯದವರು ವಾಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕವನವ ಅವಮಾನಿಸುತಿಹರು ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ತಾನು ಕ...