ಸೋತು-ಗೆದ್ದವ

ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ..

ರಕ್ತವ ಹರಿಸಿ, ಆದಳು ಕ್ರೂರಿ !

ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಬಂದಳು ಗೆಳತಿ..

ತನಗರಿಯದೇ, ಗೆದ್ದಳು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ !  
- ಭಾವದ ಸೆಲೆ : ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವಪ್ರೀಯ

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು