ಸೋತು-ಗೆದ್ದವ

ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ..

ರಕ್ತವ ಹರಿಸಿ, ಆದಳು ಕ್ರೂರಿ !

ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಬಂದಳು ಗೆಳತಿ..

ತನಗರಿಯದೇ, ಗೆದ್ದಳು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ !  
- ಭಾವದ ಸೆಲೆ : ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವಪ್ರೀಯ

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...