ಕೈ ಮಹಿಮೆ

" ಕೈ " ಮುಗಿಯುತ್ತಾ
ಬೇಡುವರು ವೋಟು ಹಾಕ್ರಿ..
ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ " ಕೈ" ಆಡಿಸಿ,
ಟಾಟಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಾರಿ !

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಭಾವ ಮತ್ತು ಲಯ ಪೂರ್ಣ ವಸಂತ ಸ್ವಾಗತ ಕವನ ಅಗಡಿ.

ಒಂದೇ request ಎಂದರೆ blog posted by ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರಿಯ ಬದಲು Sunil R Agadi ಎಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮುಖಪುಟ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬಹುದೇನೋ ಯೋಚಿಸಿ.

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಿರಾ..!

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...