ಹಿತ ವಚನ

ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವರಿಗಿಂತ , ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವರೇ ಲೇಸು .!


Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು