ಮೂರ್ಖರು


ಬದುಕಿಗೊಂದು ಕನ್ನಡಿ, ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕೈಪಿಡಿ,
ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಆ ಚೂರುಗಳಲ್ಲಿ ನಗುತಿರುವ ಮೋಹಿನಿ..!
ಕೂಡಿಸಲಾರದ ಸಂಬಂಧದ ಚೂರುಗಳು ಎಂಬ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ,
ಕೂಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಎಂಬ ನಾಟಕವ ಆಡುವ ಮೂರ್ಖರು.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...