ಮೂರ್ಖರು


ಬದುಕಿಗೊಂದು ಕನ್ನಡಿ, ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕೈಪಿಡಿ,
ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಆ ಚೂರುಗಳಲ್ಲಿ ನಗುತಿರುವ ಮೋಹಿನಿ..!
ಕೂಡಿಸಲಾರದ ಸಂಬಂಧದ ಚೂರುಗಳು ಎಂಬ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ,
ಕೂಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಎಂಬ ನಾಟಕವ ಆಡುವ ಮೂರ್ಖರು.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...