ಮೂರ್ಖರು


ಬದುಕಿಗೊಂದು ಕನ್ನಡಿ, ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕೈಪಿಡಿ,
ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಆ ಚೂರುಗಳಲ್ಲಿ ನಗುತಿರುವ ಮೋಹಿನಿ..!
ಕೂಡಿಸಲಾರದ ಸಂಬಂಧದ ಚೂರುಗಳು ಎಂಬ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ,
ಕೂಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಎಂಬ ನಾಟಕವ ಆಡುವ ಮೂರ್ಖರು.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು