ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ


ಇವರ ಮನ ಕಪ್ಪು,

ಮುಖ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೇಕಪ್ಪು !

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚವರೆ ಕಾಡಿಗೆ,

ಕೊಡ ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೊರೆಟಾರೆ ನೀರಿಗೆ !

ತುಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು,

ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಧರೆಸಿ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣ್ ತಂಪು!

ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡಿಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಾ ಕಮ್ಮಿ,

ಮದುವೆಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗಿಹರು ಮಮ್ಮಿ !

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...