ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ


ಇವರ ಮನ ಕಪ್ಪು,

ಮುಖ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೇಕಪ್ಪು !

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚವರೆ ಕಾಡಿಗೆ,

ಕೊಡ ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೊರೆಟಾರೆ ನೀರಿಗೆ !

ತುಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು,

ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಧರೆಸಿ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣ್ ತಂಪು!

ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡಿಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಾ ಕಮ್ಮಿ,

ಮದುವೆಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗಿಹರು ಮಮ್ಮಿ !

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು