Posts

Showing posts from September, 2010

ನಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಧಾರವಾಡ ....!

Image
ಮಹಾನಗರಗಳ ಜೋಡಿಸುವ ಉದ್ದನೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು..
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಿಗ್ನಲ್ಲುಗಳು..
ಟೋಲನಾಕಾ, ಕೋರ್ಟು ,ಜುಬ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳು..
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ,ಬೇಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸುಗಳು..
ದೊಡ್ಡ,ಸಣ್ಣ,ಹೊಸ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು..
ಚಂದನೆಯ ಚೆನ್ನ್ನಮ್ಮ.. ಆಜಾದ್ ಉದ್ಯಾನಗಳು..
ತಂಪನೆಯ ತಪೋವನಗಳು..
ಜ್ಞ್ಯಾನ ದೇಗುಲಗಳು..
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು..
ಕವಿಗಳ ತವರು..
ಮಾಳಮಡ್ಡಿಯ ಉಳವಿ ಬಸವಣ್ಣರು..
ನುಗ್ಗಿಕ್ಕೆರಿಯ ಆಂಜನೇಯರು..
ಮಾರಾಟ ಕಾಲೋನಿಯ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯರು..
ಸುಭಾಷ್ ರಸ್ತೆಯ ಥಾಕೂರ್ ಪೇಡೆಗಳು..
ನವಲೂರಿನ ಪ್ಯಾರಲ,ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು..
ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು..
ಸಾಧನಕೇರಿ,ಕೆಲಗೇರಿ,ಎಮ್ಮಿಕೇರಿ..
ಮಳೆಗೆ ತುಂಬಿರುವ ಕೆರೆಗಳು..
ಸುಮಧುರ ಧಾರವಾಡ..
ಇದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ...!

ಪಂಚರಂಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ....!

Image
ಭಾವನೆಗಳ ಹೇಳಲಾಗದ ಹುಡುಗರುಗಳು,
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಹುಡುಗೀರುಗಳು,
ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಮನಸುಗಳು,
ಚೂರು ಚೂರಾಗುವ ಹೃದಯಗಳು ,
ಭಗ್ನಗೊಂಡ ಕನಸ್ಸುಗಳು ,
ನೀರೆರೆವ ಕಣ್ಣುಗಳು,
ನಗುವ ಮರೆತ ತುಟಿಗಳು,
ಬೇಸತ್ತ ಮುಖಗಳು,
ನೊಂದ ಜೀವಗಳು ,
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳು,
ಬರಿಯಲು ಬಾರದ ಪದಗಳು,
ಶಾಹಿ ಇಲ್ಲದ ಲೇಖನಿಗಳು,
ಅರ್ಥವಾಗದ ಸಾಲುಗಳು,
ಆದರೂ ಶೋಕ ಕವನಗಳು.

ಜಾತಿಗಳು ಎರಡೇ....!

Image
ಮನಸ್ಸು , ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾದರೆ ,ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಬಂದಂತೆ ..!
ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಮಿಡಿದರೆ , ಅಂದೇ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಯಾಣವಂತೆ..!
ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರಲು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುದಾರಿಸುವ ಚಿಂತೆ ..!
ಜಾತಿ ಕುಲ ಯಾವುದು ಬರದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ..!
ಜಗದೆಡೆಯೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಎರಡೇ ಜಾತಿ ...!
ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿ ...!
ಹೆಣ್ಣೇ ನಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸು ...!
ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವ ಧರ್ಮ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು...!
ಜಗವು ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಬಾಳೋಣ ...!
ಇಬ್ಬರೂ ಬೆರೆತು ನಾವು ಉನ್ನತಿಯ ಗಳಿಸೋಣ ..!

ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲೇ ?

Image
ನಿನ್ನಯ ನೆನಪು ತುಂಬಿದೆ ಮನವೆಲ್ಲ ,
ನಿನ್ನ ನಗುವೇ ಈ ಹೃದಯವೆಲ್ಲ ,
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆಯಾಗಿದೆಯೆಲ್ಲ ..
ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲೇ ?

ನನ್ನ ಭಾವಗಳ ನಿ ತಿಳಿದಿರುವೆ,
ನನ್ನ ದುಗುಡವ ನಿ ಅರೆತಿರುವೆ,
ನನಗೆ ಧರ್ಯ ನಿ ತುಂಬಬಲ್ಲೆ ,
ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲೇ ?

ನನ್ನ ಕೋಪಕೆ ನಿ ಸಹನೆ ತೋರುವೆ,
ನನ್ನ ಒಂಟಿತನವ ನಿ ದೂರೆರೆದೆ ,
ನಾ ನಿನ್ನ ಪೀಡಿಸಿದರೂ ನಿ ಒಲವ ತೋರಿದೆ ,
ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲೇ ?

ನಿನ್ನನ್ನು ಮನತುಂಬಿ ಪ್ರಿತಿಸುವೇನು..
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಾ ಪ್ರೇರೆಪಿಸುವೆನು..
ನಮ್ಮ ಆ ಚೆಲುವ ಬಾಳಿಗಾಗಿ ನಾ ದುಡಿವೇನು ..
ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲೇ ?

ಹೇಗೆ ಬಿನ್ನಹಿಸಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ..?

Image
ಹೇಗೆ ಬಿನ್ನಹಿಸಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ..?
ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ರೀತಿ..
ಮನದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಕಾಡಿಹುದು,
ಮಾತುಗಳೇ ಹೊರಡದೆ ನಿನ್ನನ್ನೆ ನೋಡಿಹುದು..
ನಿನ್ನ ಇ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಲಿನವಾದೆನೆ ..
ನಿನ್ನ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವಕೆ ಸೋತು ಹೋದೆನೆ ...
ನಿನ್ನ ಕೆಂದಾವರೆ ತುಟಿಗಳು ಅರಳಿ ..
ಮುತ್ತಿನ ನಗು ಮಳೆಗರಿಯಲಿ..
ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗಿ ..
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹನಿಗಳು ನಿನಗೆ ಅರಿಯುವಂತಾಗಲಿ...!

ಮನಸಿನ ಕದ ..!

Image
ಮನಸಿನ ಕದವ ತಟ್ಟಿರುವೆ ನೀನು,

ಅತಿಥಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆದರಿಸಿಕೊಂಡೆನು ನಾನು !

ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೂಡಿಹುದು ಹೊಸ ಕನಸು,

ಆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿರುವೆ ನಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು !

ನಿನ್ನ ಮನದಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಸೆ ಎನಗೆ..,

ಬಾ ನನ್ನ ಆವರಿಸು ...ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವಿದು ತೆರೆದಿಹುದು ನಿನಗೆ ..!