ನಮ್ಮ ನಾಡು.. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ..!!ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಿಯಮ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಬುಧುವಾರದಂದು ಉಡಬೇಕು ಸೀರೆ ಯನ್ನ !
ಎಲ್ಲ ನಾರಿಮಣಿಗಳಿಗೆ ಇ ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಕಸಿವಿಸಿ ಚಿಂತನ,    
ಕೆಲ ನಾರಿಯರು ಇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಭದ್ದ
ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೆರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನ.
ಇನ್ನು ಕೆಲ ನಾರಿ ಸಾರಿ ಎಂದರೆ ಪರಾರಿ..!
ಜೀನ್ಸು, ಪ್ಯಾಂಟು, ಸ್ಕರ್ಟು ಅಂದರೆ ಧರಿಸುವರು ಕುಣಿದಾಡಿ 
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತುಳಿದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ  
ನಾಚಿಕೆ ನಾಜೂಕತೆಯ ಮರೆತು ಮೆರೆಯುತಿಹರು..! 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನ
ಸಿರೆಯನುಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ..!

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...