ಚುಟುಕ

ಮನುಷತ್ವಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡುವವರು ವಿರಳ
ಕಾಮ ಲೋಭದಲ್ಲೇ ಇವರ ಜೀವನ್ಮರಣ ..! 

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು