ಚುಟುಕ

ಮನುಷತ್ವಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡುವವರು ವಿರಳ
ಕಾಮ ಲೋಭದಲ್ಲೇ ಇವರ ಜೀವನ್ಮರಣ ..! 

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...