ಸುಂದರ ಅನುಭಾವ


ನನ್ನವಳು ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ....


ನಾ ಉಸಿರೆಳೆದ ಗಾಳಿಯಲಿ ಅವಳ ಸೌಗಂಧದ ಪರಿಮಳ,

ಮೈ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲು..,ನೀಲಾಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಅನುಭವ !

ಹಾರ ತೊಡಗಿತು ಒಲವಿನ ಹಕ್ಕಿ.., ಅವಳ ಮನದ ಆಗಸದ ಮುಡಿಗೇರಿ,

ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟುತಿರಲು...ನಾ ಸೇರ ಬಯಸುವೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲಿ..

ಬಿಗಿದು ಹಿಡಿದಿರುವೆ ನಾ ಸೇವಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ, ನಿಶ್ವಾಸವ ಬಯಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯ !!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು