ಸುಂದರ ಅನುಭಾವ


ನನ್ನವಳು ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ....


ನಾ ಉಸಿರೆಳೆದ ಗಾಳಿಯಲಿ ಅವಳ ಸೌಗಂಧದ ಪರಿಮಳ,

ಮೈ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲು..,ನೀಲಾಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಅನುಭವ !

ಹಾರ ತೊಡಗಿತು ಒಲವಿನ ಹಕ್ಕಿ.., ಅವಳ ಮನದ ಆಗಸದ ಮುಡಿಗೇರಿ,

ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟುತಿರಲು...ನಾ ಸೇರ ಬಯಸುವೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲಿ..

ಬಿಗಿದು ಹಿಡಿದಿರುವೆ ನಾ ಸೇವಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ, ನಿಶ್ವಾಸವ ಬಯಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯ !!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...