ಸುಂದರ ಅನುಭಾವ


ನನ್ನವಳು ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ....


ನಾ ಉಸಿರೆಳೆದ ಗಾಳಿಯಲಿ ಅವಳ ಸೌಗಂಧದ ಪರಿಮಳ,

ಮೈ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲು..,ನೀಲಾಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಅನುಭವ !

ಹಾರ ತೊಡಗಿತು ಒಲವಿನ ಹಕ್ಕಿ.., ಅವಳ ಮನದ ಆಗಸದ ಮುಡಿಗೇರಿ,

ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟುತಿರಲು...ನಾ ಸೇರ ಬಯಸುವೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲಿ..

ಬಿಗಿದು ಹಿಡಿದಿರುವೆ ನಾ ಸೇವಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ, ನಿಶ್ವಾಸವ ಬಯಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯ !!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...