ಹೃದಯ ಕಳ್ಳರ ಚಿಂತೆ......ತಪ್ಪೀತೆ ಮೋಸಗಾರರ ಸಂತೆ..???

ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಹೂವ ..,
ಹುಡುಗೀರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೋಹ ..!
ಹುಚ್ಚು ಹರೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಿ ...,
ಮಂಕು ಮಾಚಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ರೀತಿ ..!
ಹುಸಿ ಬಾಲೆಯ ನಗು, ಮರುಳಾಗಿ ಹೋದ ಮಗು ..!
ಅವಳ ನಡುಗೆಯೇ ನೆನೆಯುತ , ಜಾರಿ ಬೀಳುವನ ಇ ಯುವಕ ..!
ಕಪಟ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಸೋತ , ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತ ..!
ಹೂವುಗಳೇ ಇರಬಹುದು ಅವರು, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಇಡಬಹುದು ..!
ಹೃದಯವಂತರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಲಹೆ ...!!!
ಹೃದಯ ಕಳ್ಳರೇ ಆಲಿಸಿ ... ತಪ್ಪಲಾರದು ನಿಮಗೆ ಮೋಸಗಾರರ ಸಂತೆ ...!

ಮನದಾಳದ ಮುಗಿಲು ...!


ಮನದಾಳದ ಮುಗಿಲು ...,
ಹೃದಯ ಮೀಟುವ ಕಡಲು ....!
ಕನಸ್ಸಿನ ಅಲೆ ತೆವಳಿ ದಡಕೆ ಬಡಿಯಲು,
ಮುಗಿಲ ಚೆಲುವು ಆಗಸದಡಿ ಹಾರಲು,
ಬೃಹತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ೦ಡವಿದು ವಿಶಾಲವಿಹುದು..!
ಪದಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕವ ಬರೆದು,
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಿಸಲು ಬಹುದು,
ಮನದ ಆಸೆಗಳ ಅಡಗಿಸಬಾರದು,
ಅಕ್ಕರೆಯ ಹೃದಯಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಾತು,
ಕಹಿಯ ನುಂಗಿ, ಅಳಸಿ, ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲೇ ಬೇಕು !

ನಮ್ಮ ಕಾರುಗಳು ....!!!


ಬೀಟ್ ಚೊಲೋ ಐತಿ ನೋಡಾಕ,
ಜಾಗ ಬಹಳ  ಇಲ್ಲ ಕೂಡಾಕ .!
ಸ್ಪಾರ್ಕ್  ಬೀದಿಗೆ  ಬಂದರೆ,
ಅನ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ !
ತವೇರ ನಮ್ಮ ಚಿಲುಮೆ,
ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಲುಮೆ ! 
ಆಪ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ವಾಹನ,  
ಬಾಳಲ್ಲಿ ತರುವುದು ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನ ! 
ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ ಬಲು ಜೋರು, 
ಇದು ಬರಿ ದೊಡ್ಡವರ ಕಾರು ! 
ಕ್ರುಜು ಕಂಡರೆ ಜನರು ಎನುತಿಹರು,
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು... ರಾಜರು ಬರುತಿಹರು  .!  

ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ...!!!

ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದು,
ಚಟ ಪಟನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಲ್ಲದು ..
ನೂರೆಂಟು ವಿಷಯವ ಮನದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದು ,
ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಆದದ್ದನ್ನೇ ನೆನೆಯುವುದು ..!
ಯಾಕೆ ಇ ಮನಸ್ಸು ಇಸ್ಟೊಂದು ನಿಗೂಡ..?
ಯಾಕೆ ಇ ಮನಸ್ಸು ಪಾದರಸದಸ್ಟು ಚಂಚಲ ?
ವಿಷವೆಂದು ತಿಳಿದರೂ, ಕುಡಿಯುವ ಬಯಕೆ ಏಕೆ ನಿನಗೆ ...?
ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಟುಕಿಗೆ ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಒಲವು ..?
ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಿರಾತಕಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲೇಕೆ ಅನುಕಂಪ ?
ಪ್ರಾಣವ ತಗೆಯುವ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಏಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ?
ಮರೆತು ಬಿಡು ಓ ಮನವೇ... ಅದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸ್ಸೆಂದು ...!
ಮರೆತು ಬಿಡು ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನ.... ಅದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮೃಗವೆಂದು..!
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯದ ರಾಕ್ಷೆಸಿ ಎಂದು ...!
ಆ ಜೀವಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಯೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ...ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮೆರೆಯುವ ಆ.......!
ಮರೆತು.. ಮರೆತು.., ಹಾಯಾಗು ಓ ನನ್ನ ಮನವೇ ......!!!

ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ ?

ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವೆ ನನ್ನ ಚೆಲುವೆ
ಮನವ ಕಾಡಿ ಕಾಡಿ ಓಡಿರುವೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೆ ನೆನಪಾಗುವೆ
ಮುಖ ತೋರದೆ ನಿ ಮಾಯವಾಗುವೆ
ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಮೈಯ್ಯ ಸವರಿ ಕೈಗೆ ಎಟುಕದೆ ಹಾರಿ ಹೋದೆ
ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದರು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಹೋಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಬಳಲುವ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚ ಬೇಡ
ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯವಿದು ದೂರ ತಳ್ಳಬೇಡ
ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ....ಇ ಉಸಿರು ನಿನಗಾಗಿಯೇ...!!!
**************ಭಾವಪ್ರಿಯ *************

ಹೊಸದು

ಬದಲಾದ ವಸಂತ ಈ ವರುಷ ಹೊಸದು ಈ ಬದುಕು ಹೊಸದು ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕನಸ್ಸು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹುರುಪು ನನ್ನದು !