ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಾರೆ ಗೆಳತಿ 

ನಿನ್ನಯ ಆಸೆಯ ಮನೆ 
ನನ್ನಯ ಭಾವನೆಯ ಮನೆ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನೆ, 
ಕಟ್ಟೋಣ ಬಾರೆ ಗೆಳತಿ ..!

ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಗುವ ಹೂಗಳ ಮನೆ 
ನನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಚಿನ್ನರ ಮನೆ
ನಮ್ಮ ಚಿಗುರು ಕನ್ನಸ್ಸು ಹೊತ್ತವರ ಮನೆ, 
ಕಟ್ಟೋಣ ಬಾರೆ ಗೆಳತಿ ..!

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಮನೆ 
ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊತ್ತ ಮನೆ 
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಾಗಿಸುವ ಮನೆ, 
ಕಟ್ಟೋಣ ಬಾರೆ ಗೆಳತಿ ..!

***ಭಾವಪ್ರಿಯ***
ನೀ ಹಿಂಗ ದೂರಬ್ಯಾಡ  ನಂಗ 


ನೀ ಹಿಂಗ  ದೂರಬ್ಯಾಡ  ನಂಗ
ಇರ್ಲಿ ಹೆಂಗ  ನೀ ಜೊತಿ  ಇಲ್ಲದಂಗ 
ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಸರಕ  ನಾ ಕಾರಣ ಹೆಂಗ 
ತಿಳಿವಲ್ತು ನಿನ್ನ ರಮಿಸೋದು ಹೆಂಗ 

ನೀ ಹಿಂಗ  ದೂರಬ್ಯಾಡ ನಂಗ 
ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ಕಾಡ್ತಾವ ನಂಗ 
ನೀ ಹಿಂಗ ಮುನಿಸಿ ಕೊಂಡ್ರ
ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂದ ಹೆಂಗ 

ನೀ ಹಿಂಗ  ದೂರಬ್ಯಾಡ ನಂಗ 
ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕ ನಾ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ ಹೆಂಗ 
ನಿನ್ನ ಪೇಚಿನ ಮುಖಕ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಲಿ ಹೆಂಗ 
ನೀ ಹಿಂಗ ಮಂಕಾದರ ಇನ್ನಮುಂದ ಹೆಂಗ 

ನೀ ಹಿಂಗ  ದೂರಬ್ಯಾಡ ನಂಗ 
ನಿನ್ನ ಒಡನಾಟದಾಗ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೆ 
ನನ್ನ ದುಃಖನಾ ನಿನಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ 
ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಶೆಟ್ತ್ಗೊಂಡಿ 

ನೀ ಹಿಂಗ  ದೂರಬ್ಯಾಡ ನಂಗ 
ನಿನ್ನ ದುಃಖದಾಗ ಖುಷಿ ಕಾಣೋ ಭಂಡ ನಾನಲ್ಲ 
ನಿನ್ನ ಮನಸ ನೋಯಿಸಾಕ ನಾ ಎಂದೂ ಬಯಸಂಗಿಲ್ಲ 
ತಿಳಿದನ ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿನಿ , ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದ ಕಪಾಳಕ ಸಿಟ್ಟು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳ

ನೀ ಹಿಂಗ  ದೂರಬ್ಯಾಡ ನಂಗ 
ನೀ  ಕಳಕೊಂಡ್ರ  ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ  ನಂಬಿಕಿ 
ಮುಖಾ ತೋರಿಸದ ಹಂಗ 
ದೂರ ಮರೆಯಾಗ್ತಿನಿ ಕಣ್ಣ್ಮುಚ್ಚಿ 

***ಭಾವಪ್ರಿಯ*** ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...