ಸಂತಸ

ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಜನ


ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳ ಕಂಡು ಹಿಗ್ಗಿತು ಮನ

ಭುವಿಗೆ ಹನಿ ಬಂದು ಚುಂಬಿಸಿದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ

ಮನು ಕುಲಕ್ಕೆ ತಂಪೆರೆದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ

ಕೆರೆಗೆ ಒಡಲು ತುಂಬಿದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ

ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಚಿಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ

ವನ್ಯ ರಾಷಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವೆ ಎಂಬ ಸಂತಸ

ಮಳೆಯೇ ನೀ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು ಸಂತಸ...?

Comments

ಮಳೆಯ ಬರುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಈ ಪರಿ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು. ಮಳೆಯೇ ಜೀವದನಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ.
ಬದ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಳೆ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೆನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ಮೂಡಿದ ಸಾಲುಗಳು ಇವು.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗು ಆಶಿರ್ವಾದ ಸದಾ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ:)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು