ಜನುಮ ದಿನ


ಒಲವಿಗೆ ಒಲವೇ ಶೃಂಗಾರ,

ಬಾಳಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆಧಾರ!

ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜೀವಗಳಿಗೆ ನಗುವೇ ಮಂದಾರ,

ಹರುಷ ತುಂಬಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ !

ನೀ ಮನೆಯನು ಬೆಳಗಲು ಜನಿಸಿದ ಈ ದಿನ,

ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನೀಡುತ್ತಾ ಸಾಗು ನೀ ಹೊಸ ಚೇತನ !

Comments

ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನುಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು....ನಿಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬದ್ರಿ ಸರ್ :)
Rekha Nagraj said…
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕವನ.. ನಿಮ್ಮ್ ಹರಿಕೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..
ರೇಖಾ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು:) ಈ ಕವನ ನಿಮಗೇ ಅರ್ಪಿತ:)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು