ಯುಗಾದಿ

ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ
ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹೊಸ ನವಿರು ತೇಲಿ ಬರುತಿದೆ !

ಮಾವ ಬೇವು ಹೂವು ಅರಳಿ, ಸೌಗಂಧ ಬೀರಿದೆ
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ಎಲೆಯ ಸವೆದು, ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದೆ !

ಹಳೆಯ ಎಲೆಯು ಉದುರಿ, ಬೇವು ಚಿಗುರಿದೆ
ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗ ಅಳಿಸಲು, ನೆರಳು ಹಾಸಿದೆ !

ಹರಿದು ಬರುತಿದೆ, ಹಸಿರು ಹರಿದು ಬರುತಿದೆ
ನವ ಮಾಸದಿ ನವ ವಸಂತ ಉಕ್ಕಿ ಪಸರಿದೆ !!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಯುಗಾದಿಯ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಇಡಕಿಂತಲೂ ಸೊಗಸಾದ ಗೀತೆ ಉಂಟೇ...

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾ ಸರ್, ಈ ಗೀತೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಅದರ ಅಂದವ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಬರೆದದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...