ಯುಗಾದಿ

ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ
ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹೊಸ ನವಿರು ತೇಲಿ ಬರುತಿದೆ !

ಮಾವ ಬೇವು ಹೂವು ಅರಳಿ, ಸೌಗಂಧ ಬೀರಿದೆ
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ಎಲೆಯ ಸವೆದು, ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದೆ !

ಹಳೆಯ ಎಲೆಯು ಉದುರಿ, ಬೇವು ಚಿಗುರಿದೆ
ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗ ಅಳಿಸಲು, ನೆರಳು ಹಾಸಿದೆ !

ಹರಿದು ಬರುತಿದೆ, ಹಸಿರು ಹರಿದು ಬರುತಿದೆ
ನವ ಮಾಸದಿ ನವ ವಸಂತ ಉಕ್ಕಿ ಪಸರಿದೆ !!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಯುಗಾದಿಯ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಇಡಕಿಂತಲೂ ಸೊಗಸಾದ ಗೀತೆ ಉಂಟೇ...

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾ ಸರ್, ಈ ಗೀತೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಅದರ ಅಂದವ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಬರೆದದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...