ಹಿತವಚನ

ಸೋಲು ಒಪ್ಪದವನಿಗೆ ಗೆಲುವು " ನಿಶ್ಚಿತ " ,  ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನು ಸೋತಂತೆ !

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...