ಕೋತಿ


======
ಜನರ ಸೇವೆಗೆಂದು ನೆಪವೊಡ್ಡಿ
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ  " ಕೋತಿ " (ನಟಿ)
ಇವಳನ್ನು ನಂಬಿ..
ವೊಟು ಹಾಕಿದರೇ ...
ಜನರೆದ್ದೆಲ್ಲಾ  " ಅದೋಗತಿ "
--------------------------

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಧರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತೀ....

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಏನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಾ.

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...