ಕೋತಿ


======
ಜನರ ಸೇವೆಗೆಂದು ನೆಪವೊಡ್ಡಿ
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ  " ಕೋತಿ " (ನಟಿ)
ಇವಳನ್ನು ನಂಬಿ..
ವೊಟು ಹಾಕಿದರೇ ...
ಜನರೆದ್ದೆಲ್ಲಾ  " ಅದೋಗತಿ "
--------------------------

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಧರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತೀ....

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಏನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಾ.

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...