ಕೋತಿ


======
ಜನರ ಸೇವೆಗೆಂದು ನೆಪವೊಡ್ಡಿ
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ  " ಕೋತಿ " (ನಟಿ)
ಇವಳನ್ನು ನಂಬಿ..
ವೊಟು ಹಾಕಿದರೇ ...
ಜನರೆದ್ದೆಲ್ಲಾ  " ಅದೋಗತಿ "
--------------------------

Comments

ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಧರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತೀ....
ಏನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಾ.

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು