ಚಟ ಬಿಟ್ಟೀತೆ ಹಠ..?


===========
ಟೆನಶನ್ ಎಂದು ಸೇದಲಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿಗರೇಟು..

ಶೋಕಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು!

ಈಗ ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೂ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ..,

ಹೇಳುತಿಹುದು ಸಿಗರೇಟು..., ನೀನಿರದೇ ಹೇಗಿರಲಿ ನನ್ನ ನಲ್ಲ !
-----------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...