ಚಟ ಬಿಟ್ಟೀತೆ ಹಠ..?


===========
ಟೆನಶನ್ ಎಂದು ಸೇದಲಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿಗರೇಟು..

ಶೋಕಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು!

ಈಗ ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೂ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ..,

ಹೇಳುತಿಹುದು ಸಿಗರೇಟು..., ನೀನಿರದೇ ಹೇಗಿರಲಿ ನನ್ನ ನಲ್ಲ !
-----------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...