ಚುಟುಕಹೊನ್ನ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತಿ, ಬಿತ್ತವ ಕುಬೇರ
                                                       " ಮೈಲಾರ "

ನಾಮವನಿಟ್ಟು ಚಂಬಿನ ಮೇಲೆ, ನಡೆದವ
                                                        " ತಿಮ್ಮಪ್ಪ "


Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು