ಚುಟುಕಹೊನ್ನ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತಿ, ಬಿತ್ತವ ಕುಬೇರ
                                                       " ಮೈಲಾರ "

ನಾಮವನಿಟ್ಟು ಚಂಬಿನ ಮೇಲೆ, ನಡೆದವ
                                                        " ತಿಮ್ಮಪ್ಪ "


No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...