ಹಿತವಚನ


ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ,  ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಿ.

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ನೀತಿಯುಕ್ತ ಚೆನ್ನುಡಿ. ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ಪಾಠ.

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...