ಹಿತವಚನ


ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ,  ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಿ.

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ನೀತಿಯುಕ್ತ ಚೆನ್ನುಡಿ. ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ಪಾಠ.

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...