ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಅವಾಂತರ

ಕ್ರಿಕೇಟು ನೋಡಲು ಬಿಡೋಲ್ಲಾ

ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅತ್ತೆ

ಮಾಡಿದಳು ಟಿವಿ ಆಫು...!

ಸೌಟು ಬಿಸಾಡಿದ ಸೊಸೆ..

ಅಡುಗೆಗೆ ರಜಾ ಇಂದು

ಅಂದಳು ತಲೆಕೆಟ್ಟು..!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...