ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಅವಾಂತರ

ಕ್ರಿಕೇಟು ನೋಡಲು ಬಿಡೋಲ್ಲಾ

ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅತ್ತೆ

ಮಾಡಿದಳು ಟಿವಿ ಆಫು...!

ಸೌಟು ಬಿಸಾಡಿದ ಸೊಸೆ..

ಅಡುಗೆಗೆ ರಜಾ ಇಂದು

ಅಂದಳು ತಲೆಕೆಟ್ಟು..!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...