ಗೂಬೆ

ಅವನು ಗೂಬೆ ಅಂದರೂ ಖುಶಿ ಪಟ್ಟಳಾಕೆ....ಏಕೆಂದರೆ,

ನಕ್ಕು ..,ಗೂಬೆ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುವೆ ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ.. ಅಂದಳು ಈಕೆ !!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು