ಕಣ್ಣಿನ ಪರದೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿತ್ತು 
ಹಾಸಿಗೆಯು ಕರೆಯುತಿತ್ತು 
ನಿದ್ದ್ರಾದೇವಿ ಆವರಿದ್ದೆ  ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲಾ 
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಸುರಿಸಿದಂತಾಗಿ 
ಒಮ್ಮೆ ಬಲ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ  ಎಡ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ  
ಒಮ್ಮೆ ಕೈಯಿಗೆ  ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಲಿಗೆ  ಚುಂಬಿಸಿದಂತಾಗಿ 
ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಮಯ್ಯ ಮುರಿದೆ 
ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ  ಮುಟ್ಟಿ  ನೋಡಲು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡವು ಗುಮ್ಮುಟೆಯ ಸಾಲುಗಳು 
ಆಗಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವಳು ಸುಂದರಿಯಲ್ಲ 
ರಕ್ತವ ಹೀರಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ  ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ಅವಳು  

***ಭಾವಪ್ರಿಯ***

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...