ಹಣೆಬರಹ

ಫ಼ೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿನಿ ಅಂದವಳು 
ಎರಡು ತಿಂಗಳದಲ್ಲೆ....ಎಪ್ರಿಲ್ ಫ಼ೂಲು ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದಳು
ಅವಳ ಜಾತಕದಲ್ಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಅವಳೊಂದು ಬ್ಲಡಿ ಫ಼ೂಲು
ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಹುಡುಗನೀಗ ಮಾಲಾ ಮಾಲು..!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...