ಚುಟುಕ


ಪೋಶಕರಿಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಶ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಛಲ

ತಿಂಗಳು ವರುಷದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚ್ಚೆದನ., ಬಯಸುವರು ಹಣದ ಫಲ

ಅರಿಯದು ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಇವರ ಜಾಲ

ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಮನವೆಲ್ಲಾ ಕೋಲಾಹಲ..!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...