ಚುಟುಕ


ಪೋಶಕರಿಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಶ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಛಲ

ತಿಂಗಳು ವರುಷದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚ್ಚೆದನ., ಬಯಸುವರು ಹಣದ ಫಲ

ಅರಿಯದು ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಇವರ ಜಾಲ

ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಮನವೆಲ್ಲಾ ಕೋಲಾಹಲ..!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು