ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿ

ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿಯ ಹಠದ ಮಾತು ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೆಡಿಸುವುದು

ಕುತಂತ್ರಿ ಸೋದರ ಮಾವ ತನ್ನ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವನು

ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೊರಿಸುವುದು ಇವರ ಕಾಯಕವದು

ಭಂಡ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಆಡಿಸುವ ಚಾಳಿಯವಳು

ಸೋದರ ಮಾವನ ಆಸೆ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ..

ಹೆಂಡತಿ - ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೂ...

ಅವಳ ಸಂಸಾರವ ಕೆಡಿಸಲು., ಗಂಡನ ಕೊಲ್ಲುವ ಭಂಟ

ಬುದ್ದಿ ಇರದ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಿವಿಲ್ಲದೇ

ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವಳು ತನ್ನ ಜೀವನವ

ಅನ್ಯಾಯ ಎಸೆದುದನ್ನು ಮರೆತು.., ನಟನೆಯ ಅನುಕಂಪ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಪರಿ

ಥೂ ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಿಗಿಷ್ಟು....ನೀ ಕಲಿತಿದ್ದು ಬರೀ ಅಕ್ಷರ...ಅದೇ ನಿನ್ನ ಅವನತಿಯ ಅವಾಂತರ

ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ತೋರುತಿಹ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಆಟ..

ಇವಳೆಂತಹ ಹೆಂಗಸು......?? ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿ..!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು