ಚುಟುಕ

ದಡವಾಗಿ ಕಾಯುತಲಿರುವೆ

ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಅಲೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರು

ಎದೆಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಕೆ

ನೀನೆ ಬಂದು ನೆಲಸು..ಕಾದಿರುವುದು ಹೃದಯದ ಸೂರು !

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು