ಚುಟುಕ

ದಡವಾಗಿ ಕಾಯುತಲಿರುವೆ

ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಅಲೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರು

ಎದೆಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಕೆ

ನೀನೆ ಬಂದು ನೆಲಸು..ಕಾದಿರುವುದು ಹೃದಯದ ಸೂರು !

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...