ಫಲಿತಾಂಶ


೧೦ನೇಯ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ - ಎಂದಿನಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರದೇ ಎತ್ತಿದ " ಕೈ"

೨೦೧೩ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ - ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು " ಕೈ "

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾರಾಯ್ರೇ...

http://badari-poems.blogspot.in/

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...