ಫಲಿತಾಂಶ


೧೦ನೇಯ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ - ಎಂದಿನಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರದೇ ಎತ್ತಿದ " ಕೈ"

೨೦೧೩ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ - ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು " ಕೈ "

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾರಾಯ್ರೇ...

http://badari-poems.blogspot.in/

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...