ಅವಳು

ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನನಗೆ ಅವಳದೇ ಖಯಾಲಿ
ನೆನೆಯದೆ ಸಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಗಾಲಿ
ತೂಗುತಿಹುದು ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಮನದ ಜೋಕಾಲಿ
ನಿದ್ದ್ರೆಗೆ ಜಾರು ಇನಿಯ ಅನ್ನುತಿರುವಳು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನ ಕನಸಲಿ !

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು