ಅವಳು

ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನನಗೆ ಅವಳದೇ ಖಯಾಲಿ
ನೆನೆಯದೆ ಸಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಗಾಲಿ
ತೂಗುತಿಹುದು ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಮನದ ಜೋಕಾಲಿ
ನಿದ್ದ್ರೆಗೆ ಜಾರು ಇನಿಯ ಅನ್ನುತಿರುವಳು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನ ಕನಸಲಿ !

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...