ಅವಳು

ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನನಗೆ ಅವಳದೇ ಖಯಾಲಿ
ನೆನೆಯದೆ ಸಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಗಾಲಿ
ತೂಗುತಿಹುದು ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಮನದ ಜೋಕಾಲಿ
ನಿದ್ದ್ರೆಗೆ ಜಾರು ಇನಿಯ ಅನ್ನುತಿರುವಳು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನ ಕನಸಲಿ !

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...