ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ

ನನ್ನಷ್ಟೇ ಕೂತುಹಲ 
ಅವಳಿಗೂ..., ನನ್ನಲ್ಲಿ !
ಅದಕ್ಕೆ..,
ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ..
ಕೂತು, ಮರೆಯಲ್ಲಿ..! 

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ನೀವೇ ಭಭಾಗ್ಯವಂತರು.

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಇನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇದೆ ಸರ್... ತೆರೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ :)

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...