ಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದವಳು

ಅಂದು,

ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಳು

ಇಂದು,

ಬಣ್ಣಗಳಿದ್ದೂ.., ಅವಳ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು !!

Comments

ನನ್ನದೂ ಇದೇ ನೋವು!
:( , ಬಹುಶಃ ನಾವು ನೀವು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು...!
ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟುಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು