ಹನಿ

ಅವಳ ನಿರಂತರ ಒಲವಿಗೆ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ !

ಹಾಗಿದ್ದರೆ..

ಕೊಡು ಎಂದಳು..,

ಒಂದು ಬಿಗಿಯಾದ ಅಪ್ಪುಗೆ !!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ತಥಾಸ್ತು ಎಂದು ಬಿಡಿ ಆದದ್ದು ಆಗಲಿ!

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಾ ಸರ್, ಮೊದಲೇ ಬೇಸಿಗೆ.....ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರು ಪೇರು ಆಗಬಾರದು ಅಲ್ಲವೇ..??? :D
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ :)

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...