ಚಮರ ಗೀತೆ

ಅವನು ಬರೆದ ಕವಿತೆ ಅವಳಿಗೆ, ಚಮರ ಗೀತೆ


ಕಾಳಿದಾಸ ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ಹಾಡಿದಂತೆ !!

3 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಈಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೆದದ್ದು ಏನೂ? ಅಂತ!

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ತಿಳಿತಲ್ವಾ ಸರ್...! :)

Divya Anjanappa said...

ಸೂಪರ್,,

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...