ಚಮರ ಗೀತೆ

ಅವನು ಬರೆದ ಕವಿತೆ ಅವಳಿಗೆ, ಚಮರ ಗೀತೆ


ಕಾಳಿದಾಸ ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ಹಾಡಿದಂತೆ !!

3 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಈಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೆದದ್ದು ಏನೂ? ಅಂತ!

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ತಿಳಿತಲ್ವಾ ಸರ್...! :)

Divya Anjanappa said...

ಸೂಪರ್,,

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...