ಸುದ್ದಿ


ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಮೂಢ ಜನ
ಇವರುಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರಿಗೂ ಮದ್ಯದ ನೈವೇದ್ಯ !

Comments

ಯಾವನೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವ ರೂಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ!
ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ ಅದು. ಕಂಡು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. :(

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು