ಸಮ್ಮತಿ

ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಂಡು..

ಕಣ್ಣ ಮಿಟುಕಿಸಿ ರವಾನಿಸಿದ ಸಂದೇಶವ.

ನಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಅರಳಿಸಿ..

ನಸು ನಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿ , ಸಮ್ಮತಿಸಿದಳು !

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಕವಿವರ್ಯ, ಪಂಡಿತೋತ್ತಮ...
ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಓದುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈ ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಫಲಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ? ಅಲ್ಲವೇ?

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಒಹೋ ಹೌದಾ ಸಾರ್....ಛೆ....ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಾ ಸರ್ :D

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...