Saturday, July 27, 2013

ಕಲ್ ಹೃದಯಾ

ಬಾರಿ ಬಾರಿ 
ಒಡೆಯುವುದು ಅವನ ಹೃದಯ..
ಕಾರಣ,
ಅದು ಒಂದು " ಕನ್ನಡಿ "
ಅವಳಿಗೆ ಅದು ತಾಪತ್ರೆಯೇ ಅಲ್ಲಾ..
ಏಕೆಂದರೆ,
ಅವಳ ಹೃದಯಾ " ಕಲ್ಲ" ಅಂಗಡಿ !!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಕಳ್ಳ(!) ಅಂಗಡಿ ಆಗಬಾರದಷ್ಟೇ ಗೆಳೆಯ!!! :-D

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

:D