ಪ್ರೀತಿ V/s ಹಣ

ಪ್ರೀತಿ,
ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಭಾವ , ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ

ಹಣ,
ಎಂಬುದು ಯಾರಾದರೂ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತು ,


ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹಣವಿರದ್ದಿದ್ದರೂ ಜೀವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರದಿರೆ ಜೀವನ ಶೂನ್ಯ !!

4 comments:

shivachenna.blogspot.com said...

ನಿಜ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯಗಳಿರುವಾಗ ಜೀವನದಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ ಬಹುದು.

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...


ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಸರ್ :)

Badarinath Palavalli said...

ಆಹುದಹುದು, ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೂ ಪಡೆಯಲಾರೆವು ಲವ್ವಾ....

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬದ್ರಿ ಸರ್ :)

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...