ಗ್ರಹಚಾರ

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಳು ಗೆಳತಿ

ಅಸೂಯೆದಿಂದ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಳು ನಮ್ಮಾಕಿ

ಮನಿಗ ಬರ್ರಿ ಅಂದಳು... ನಿಮಗ ಗ್ರಹಚಾರ ಕಾದೇತಿ !!

Comments

ಆಮೇಲೆ 108ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರವಾನೆ?
ಹ್ಹಾ....ಹ್ಹಾ.....ಹ್ಹಾ......ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅವಳೇ ನನ್ನ ಫ಼್ಯಾಮಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್. :D

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು