ಅವಳ ಭಾವ

ನಲ್ಲ ,


ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನಂತೆ...!

ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ... ನೀ ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು, ಮಾತುಗಳ ಮಳೆ !

ನಾ, ಹನಿಗಳ ತಂಪನು ಸವೆಯುತಿರುವೆ ಆ ಭೂರಮೆಯಂತೆ..!

4 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಹೋಲಿಕೆ ಸಾದೃಶವಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂತುರಾದರೂ ಹನಿಯಿತೇ ಗೆಳೆಯ?

shivachenna.blogspot.com said...

ಈ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೊಳಗಿನ ಹನಿ ಮುತ್ತಾಗುವುದಂತೆ.

shivachenna.blogspot.com said...

ಈ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೊಳಗಿನ ಹನಿ ಮುತ್ತಾಗುವುದಂತೆ.

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಬದ್ರಿ ಸರ್ : ತುಂತುರು ಹನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ, ಸರಿ !! ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಸರ್ : ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ತಮಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...