Thursday, June 20, 2013

ಕಿಡಿ ನುಡಿ

ಮೋಸದಿಂದ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವರು ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆವವರು  " ಹೇಡಿಗಳು "

ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೂ,  ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ " ಧೈರ್ಯವಂತರು " 

No comments: