ಹೀಗೂ ಉಂಟು

ಹುಡುಗೀರ ಚಪಲವಿರದವನ 
ಮಣಿಸೋಕೆ ಅವಳಾದಳು ಅಣಿ..!
ಮನಸೋಲದ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ
ಅವಳ ವಿಕೃತ ದಾಳಿ...!!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಹೀಗೂ ಆಗುತ್ತಾಂತ?

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಅಯ್ಯೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನೇ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ಪಾಪ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ. :(

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...